Інвестиційні можливості Драбівщини

Інвестиційна діяльність та бюджетна політика
Протягом 2019 року здійснювалися заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення в район додаткових інвестиційних ресурсів, як бюджетних, так і приватних для вирішення нагальних проблем соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства.
Обсяг капітальних інвестицій за попередніми даними за рахунок усіх джерел фінансування за результатами 9 місяців 2019 року становить 94,2 млн. грн.., що становить 37 % до відповідного періоду 2018 року. У розрахунку на одного жителя показник складає 975,0 грн. В основному, це капіталовкладення підприємств сільськогосподарського виробництва в оновлення технологічного обладнання 94,2 млн. грн. (4 високопродуктивних зернозбиральних комбайни, 7 тракторів, 3 сівалок, 5 дискових борін, 3 автомобілі та 65 одиниці іншої сільськогосподарської техніки) 
(Довідково: специфіка інвестиційних вкладень району пов’язана із особливостями технологічних процесів у сфері агропромислового комплексу, які здійснюються переважно за рахунок власних коштів товаровиробників)
 
З метою покращення інвестиційного клімату Драбівського району відділом містобудування, архітектури, економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з структурними підрозділами районної ради та райдержадміністрації розроблено проект Стратегії територіального розвитку Драбівського району до 2020 року, яка була затверджена рішенням районної ради від 30.04.2015 №49-2/VI. Вона передбачає реалізацію комплексу стратегічних цілей в межах таких пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку району, як розвиток високопродуктивного аграрного виробництва, розбудова та модернізація інфраструктури, територіальний розвиток та розвиток туризму та рекреації.
З метою покращення інвестиційного клімату в районі та пошуку потенційних інвесторів  відділом містобудування, архітектури, економічного розвитку та житлово – комунального господарства райдержадміністрації поновлено інформаційний бюлетень «Драбівщина інвестиційна», який розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Відділом містобудування, архітектури, економічного розвитку та житлово комунального господарства підготовлено та надано пропозиції райдержадміністрації та зацікавленим особам щодо вільних земельних ділянок промисловості та сільськогосподарського виробництва, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів, а також створено інвестиційну карту Драбівського району.
Розпочато роботу над реалізацією проекту «ТОВ «ДЖЕЙ ЕС 2» щодо спорудження об’єкта альтернативної енергетики на території Шрамківської сільської ради, відповідно до наданого дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 30.08.2017 № 506), проекту «БІО ІНВЕСТ ГРУПП» щодо спорудження об’єкта альтернативної енергетики на території Михайлівської сільської ради та проекту ПП «Драбове» щодо розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств з виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання. Загальний обсяг залучених інвестицій для реалізації зазначених проектів становитиме близько 35 млн. дол. США.
Крім того, протягом 2019 року планується залучити  інвестицій в розвиток садівництва в сумі близько 30 млн. грн до ТОВ «ЮММІ ФРУТС, яке знаходиться на території Мойсівської сільської ради  та  розпочало  свою діяльність у 2018 році, основним видом діяльності якого є вирощування зерняткових і кісточкових фруктів. На даний час вже підготовлено Проект з висадки садивного матеріалу плодово – ягідних культур на площі 30 га.
Також при райдержадміністрації діє Комісія з визначення та розміщення інвестиційних проектів (індустріальні парки, рекреаційні зони,  логістичні комплекси, об’єкти придорожньої інфраструктури) на території Драбівського району, що здійснює інформаційний супровід потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей району.
Станом на 01.10.2019 до загального та спеціального фондів бюджету району зібрано 100157,6  тис. грн. власних та закріплених доходів, що на що на 9,0 відс., або на 13655,7  тис. грн. більше ніж за відповідний період 2018 року, загального фонду місцевих бюджетів надійшло 96293,1 тис. грн., виконання планових показників становить 106,5 відсотків. Досягнуто приросту надходжень порівняно з відповідним періодом 2018 року на 9791,2 тис. грн., або 11,3%. До спеціального фонду  мобілізовано 3864,5 тис.грн., що менше 9 місяців 2018 року на 1513,5 тис. грн., виконання становить 71,9 %.
По основних джерелах, що формують  дохідну частину бюджету району зібрано: податку на доходи фізичних осіб  45200,6 тис. грн, у порівнянні до січня-вересня 2018 року надходження зросли на 11,3 %., або на 4601,8 грн;  плати за землю – 22181,3 тис.грн., що в порівнянні до відповідного періоду 2018 року більше на 1391,3 тис. грн. або на 6,7 %.
Пріоритетні цілі на 2019 рік:
промоція інвестиційних можливостей регіону;
інституційний розвиток в сфері залучення інвестицій та інвестиційного супроводу;
забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів, а також стимулювання до нарощування власної ресурсної бази;
збалансування місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:
організація проведення тренінгових курсів для представників територіальних громад, проведення навчань для бізнесу щодо підготовки інвестиційних проектів та пошуку інвестора;
підготовка інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки та вільні приміщення, придатні для реалізації інвестиційних проектів);
модернізація інформаційного бюлетеня «Драбівщина Інвестиційна» та інвестиційної карти регіону;
запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
сприяння до залучення у грантовій роботі територіальних громад району;
Очікувані результати в 2019 році:
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій за рік на 10%;
розширення кола інвестиційних пропозицій регіону;
збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 12%;
збільшення власних доходів місцевих бюджетів на 14,0 %;
збільшення видатків місцевих бюджетів на 5,0 %.