Інвестиційні можливості Драбівщини

Інвестиції

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році склав 122,1 млн. грн.,  що на рівні показника минулого року. У розрахунку на одного жителя показник складає 3470,6 грн.

За січень – березень обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склав 6724 тис.грн, що на рівні показника минулого року. У розрахунку на на одного жителя показник складає 193,6 грн.

У 2018 році в галузі економіки району планується залучити близько 125 млн.грн. інвестицій в основний капітал що на 2,9 млн.грн., або на 2,5 % більше рівня 2017 року. Основними об’єктами залучення інвестицій в основний капітал будуть сільськогосподарські підприємства близько 75% від загальної кількості, враховуючи специфіку інвестиційних вкладень району пов’язаної із особливостями технологічних процесів у сфері агропромислового   комплексу, які здійснюються переважно за рахунок власних коштів товаровиробників.

Пріоритетним напрямком у 2018 році для районної державної адміністрації залишається створення сприятливих умов для інвестування економіки району, забезпечення підтримки впровадження інвестиційних проектів підприємств чому послужить:

створена при райдержадміністрації Комісія з визначення та розміщення інвестиційних проектів (індустріальні парки, рекреаційні зони, логістичні комплекси, об’єкти придорожньої інфраструктури) на території Драбівського району;

робота над наповнення та удосконалення інвестиційної карти Драбівського району за для популяризації інвестиційних можливостей регіону та залучення нових додаткових інвестицій в економіку;

продовжиться розпочата у 2017 році робота на реалізацією проектів щодо спорудження об’єктів альтернативної ради та Михайлівської сільської ради;

сприяння до залучення у грантовій роботі територіальних громад району;

розробка проекту створення Індустріального парку в с. Шрамківка із залученням коштів обласного бюджету.