Промисловість

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2018 року становить 19,8 млн. грн., що на 4,2 відсотків більше  відповідного показника 2017 року (19,0 млн. грн.). За оперативними даними підприємств осяг реалізації промислової продукції станом на 01.07.2018 становить 25,0 млн. грн.:

ТОВ «Шрамківський цегельний завод» - 1,5 млн. грн.;

ТОВ «Етуаль Метал» - 15,5 млн. грн.;

КП «Драбівські теплові мережі» - 5,0 млн. грн.;

КП «Агропромбуд» - 3 млн. грн.

Реалізація промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за січень – червень 2018 року становить  582,6 грн., що на 7,4 відсотків більше відповідного показника 2017 року (542,6 грн.)

Досягнути позитивних зрушень у збільшенні реалізації промислової продукції планується за рахунок виробництва металоконструкцій та цегли в ІІІ – ІV кварталах цього року у зв’язку з сезонністю робіт та коливанням попиту на продукцію.

Розвиток споживчого рину
   Значна роль у формуванні економічного потенціалу району, забезпеченні ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів належить сфері внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, як важливих складових внутрішнього ринку споживання.

    На споживчому ринку товарів та побутових послуг району  забезпечено баланс попиту та пропозиції, не спостерігалося дефіциту пропозиції  на будь-які продовольчі товари. Позитивною є динаміка розширення інфраструктури підприємств стаціонарної мережі.

Станом на 01.06.2018 торговельна мережа Драбівського району налічує          316 підприємств торгівлі (на один об’єкт торгівлі менше показника, який був на початок минулого року), з них 241 магазини, 53 кіосків,  4 автозаправні станції, 18 аптек. Крім того, працюють 32 об’єкти громадського харчування та 2 ринки.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємствами району.

Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 70 відсотків) працює у сфері торговельного обслуговування та посередництва, 12 відсотків – у сфері транспортних послуг, 4 відсотки – у сфері надання побутових послуг.

 

 
Роздрібний товарооборот
 
    Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємствами району. Так, обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за період з 2008 року по  2014 рік збільшився у 1,5 рази з 38,5 млн. грн. у 2008 році до 75,1 млн. грн. у 2015 році.

  За січень - березень 2017 року обсяг роздрібного товарообороту становить 15253,7 тис. грн., що на 12,6 відсотків більше відповідного показника 2016 року.

 
                                                                  Торговельно-побутове обслуговування                                                            
    
 Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 70 відсотків) працює у сфері торговельного обслуговування та посередництва, 12 відсотків – у сфері транспортних послуг, 4 відсотки – у сфері надання побутових послуг.

Прогнозована частка суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих у сфері торгівельного обслуговування у 2018 році становитиме 70-72 % від загальної кількості суб’єктів господарювання.

     На території району діє 51 об’єкт побутового обслуговування, з них:           5 займаються виготовленням та ремонтом взуття, 4 – виготовленням та ремонтом швейних виробів, 6 – технічним ремонтом та обслуговуванням автомобілів, 18 – наданням перукарських послуг, 5 – організацією поховань та наданням пов’язаних з ним послуг, 4 – наданням фото послуг, 6 – ремонтом радіоапаратури та комп’ютерної техніки, 3 – виготовленням меблів та столярних виробів.

На 2018 рік заплановано відкриття 3 об’єктів побутового обслуговування, з них: надання перукарських послуг – 1, виготовлення та ремонт швейних виробів – 1, ремонт транспортних засобів – 1.