Розвиток споживчого ринку

 Розвиток споживчого рину

Значна роль у формуванні економічного потенціалу району, забезпеченні ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів належить сфері внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, як важливих складових внутрішнього ринку споживання.

На споживчому ринку товарів та побутових послуг району  забезпечено баланс попиту та пропозиції, не спостерігалося дефіциту пропозиції  на основні види продовольчих товарів. Позитивною є динаміка розвитку торгівельної мережі.

Протягом 2019 року торговельна мережа Драбівського району налічує 316 підприємств торгівлі (відповідає рівню попереднього року), з них 241 магазини, 53 кіосків,  4 автозаправні станції, 18 аптек. Крім того, працюють 32 об’єкти громадського харчування та 2 ринки.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємствами району. Так, обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за період з 2008 року збільшився у 1,5 рази з 38,5 млн. грн. у 2008 році до 80,2 млн. грн.

Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 70 відсотків) працює у сфері торговельного обслуговування та посередництва, 12 відсотків – у сфері транспортних послуг, 4 відсотки – у сфері надання побутових послуг.

Частка суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих у сфері торгівельного обслуговування у 2019 році становить близько 70 % від загальної кількості суб’єктів господарювання.

 

На території району діє 51 об’єкт побутового обслуговування, з них: 5 займаються виготовленням та ремонтом взуття, 4 – виготовленням та ремонтом швейних виробів, 6 – технічним ремонтом та обслуговуванням автомобілів, 18 – наданням перукарських послуг, 5 – організацією поховань та наданням пов’язаних з ним послуг, 4 – наданням фото послуг, 6 – ремонтом радіоапаратури та комп’ютерної техніки, 3 – виготовленням меблів та столярних виробів.

На 2019 рік булозаплановано відкриття 5 об’єктів побутового обслуговування, з них: надання перукарських послуг – 2, виготовлення та ремонт швейних виробів – 2, ремонт транспортних засобів – 1.

 Роздрібний товарооборот
 
    Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємствами району. Так, обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за період з 2008 року по  2014 рік збільшився у 1,5 рази з 38,5 млн. грн. у 2008 році до 75,1 млн. грн. у 2015 році.

  За січень - березень 2017 року обсяг роздрібного товарообороту становить 15253,7 тис. грн., що на 12,6 відсотків більше відповідного показника 2016 року.

Торговельно-побутове обслуговування 
 Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 70 відсотків) працює у сфері торговельного обслуговування та посередництва, 12 відсотків – у сфері транспортних послуг, 4 відсотки – у сфері надання побутових послуг.

Прогнозована частка суб’єктів підприємницької діяльності зайнятих у сфері торгівельного обслуговування у 2018 році становитиме 70-72 % від загальної кількості суб’єктів господарювання.

     На території району діє 51 об’єкт побутового обслуговування, з них:           5 займаються виготовленням та ремонтом взуття, 4 – виготовленням та ремонтом швейних виробів, 6 – технічним ремонтом та обслуговуванням автомобілів, 18 – наданням перукарських послуг, 5 – організацією поховань та наданням пов’язаних з ним послуг, 4 – наданням фото послуг, 6 – ремонтом радіоапаратури та комп’ютерної техніки, 3 – виготовленням меблів та столярних виробів.

На 2019 рік було заплановано відкриття 3 об’єктів побутового обслуговування, з них: надання перукарських послуг – 1, виготовлення та ремонт швейних виробів – 1, ремонт транспортних засобів – 1.