Про забезпечення прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена

Недієздатною називають фізичну особу що визнана судом, яка внаслідок хронічного,  стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Над даними особами встановлюється опіка.

Обмежити цивільну дієздатність фізичної особи може суд, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Над особами дієздатність яких обмежена встановлюється піклування.

З метою захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів непрацездатних осіб та осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати та захищати свої права та виконувати свої обов’язки розпорядженням райдержадміністрації від 31.01.2015 № 23 створено опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена (далі – опікунська рада).

Відповідно до Положення, на засіданнях Опікунської ради розглядаються питання, які стосуються повнолітніх осіб, що перебувають під опікою (піклуванням) або потребують призначення опікунів (піклувальників), а саме:

- подання до суду про призначення опікунів та піклувальників над повнолітніми особами, які визнані (визнаються) у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними відповідно якого спеціаліст управління праці та соціального захисту населення представляє інтереси недієздатної особи в суді;

 - надання дозволу на влашування недієздатних в державний будинок-інтернат психоневрологічного спрямування за заявами опікунів;

 - здійснення контролю та захисту майнових та житлових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

- ініціювання звільнення у судовому порядку від обов'язків опікунів, піклувальників над повнолітніми особами у разі невиконання ними своїх обов'язків;

 - розгляд скарг від осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), на дії опікунів (піклувальників);

 - проведення інших дій щодо забезпечення прав та інтересів осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), відповідно до вимог чинного законодавства України.

Засідання опікунської ради  проводяться по мірі надходження заяв.
З метою   виконання   завдань,   визначених    чинним законодавством щодо соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена, управлінням праці та соціального захисту населення ведеться облік даної категорії громадян, інформація про яких внесена до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

 

« Повернутись