Захист прав дітей під контролем влади

З метою забезпечення реалізації прав дитини на  життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток у Драбівській районній державній адміністрації діє комісія з питань захисту прав дитини.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
2) розглядає питання щодо:
подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;
доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;
вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;
підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;
стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;
3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:
взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);
направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;
4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Протягом 2019 року проведено 14 засідань комісії, на яких розглянуто 61 питання, яке пов’язане із захистом прав дитини та прийнято  61  рішення,    що стосується  захисту прав та інтересів дітей.

Прийом документів на розгляд комісії з питань захисту прав дитини здійснює служба у справах дітей  Драбівської районної державної адміністрації, смт Драбів, вул. Центральна, 69, 4- й поверх, каб. 408, 409.

 

 

« Повернутись