Захист прав дітей

Інформація
про стан роботи щодо соціального-правового захисту дітей та попередження протиправних явищ у дитячому середовищі в районі

 

На виконання законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації,  спрямована на соціальний захист дітей.

З метою забезпечення реалізації прав дитини на  життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток   діє комісія райдержадміністрації з питань захисту прав дитини.

  Протягом 2019 року проведено 13 засідань комісії, на яких розглянуто 56 питань, які пов’язані із захистом прав дитини та прийнято  56  рішень,    що стосуються  захисту прав та інтересів дітей, зокрема вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини; про неналежне виконання батьківських обов’язків відносно своїх дітей; про захист житлових та майнових прав дітей; взяття сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах під соціальний супровід.

У 2019 році  прийнято 37  розпоряджень, щодо надання дітям статусу  дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки, піклування, зміни прізвища, визначення порядку участі у вихованні та спілкування з дітьми.

Підготовлено та направлено до суду 3  висновки органу опіки та піклування про визначення місця проживання малолітніх дітей та 7 висновків органу опіки та піклування про доцільність або недоцільність позбавлення батьківських прав.    

На виконання документів, регламентуючих роботу служби, начальником служби у справах дітей райдержадміністрації  у 2019 році видано 95 наказів з основної діяльності.

Протягом    2019 року відповідно до плану роботи райдержадміністрації службою у справах дітей проведено вивчення роботи 7 виконавчих комітетів сільських, селищних рад щодо соціального захисту дітей та надано методичні рекомендації.

Працівниками служби у справах дітей  у 2019 році здійснено 3 перевірки  стану утримання дітей в сім’ях усиновителів, 17 – в сім’ях опікунів, піклувальників, 8 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 34 - у неблагополучних сім’ях. 

Протягом 2019 року до служби в справах дітей райдержадміністрації звернулося 42 особи.  Питання роботи із зверненнями громадян постійно перебувають на контролі в службі в справах дітей райдержадміністрації, вживаються заходи щодо вирішення проблем, піднятих у зверненнях, та надаються детальні роз’яснення заявникам з порушених питань. 

Службою у справах дітей  два рази на рік поновлюється банк даних щодо дітей, які знаходяться у несприятливих умовах. Станом на 01.08.2019 в районі проживає 5367 дітей, з них 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  117 дітей  виховуються у  неблагополучних сім’ях, 912 дітей – у багатодітних сім’ях та 109 дітей – інвалідів.  

   З метою недопущення негативних проявів у дитячому середовищі, надання допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання випадкам загрози життю та здоров’ю дітей службою у справах дітей райдержадміністрації   у 2019 році проведено 17  рейдів «Діти вулиці».

Обстежено умови проживання  у  42 неблагополучних сім’ях та  виявлено 16 дітей, залишених без батьківського піклування  (с.Бойківщина -5 дітей, смт Драбів – 3 дітей, с.Мойсівка – 1 дитина, с. Остапівка – 1 дитина,     с. Криштопівка – 4 дітей, с. Коломиці - 2 дітей).   

З них 3  дітей тимчасово влаштовано  в сім’ю родичів, 5 дітей влаштовано до  КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради»,    3 дітей  до КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини Черкаської обласної ради» та 5 дітей  до медичних закладів.

На даний час у  КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради» перебуває 5  дітей з нашого району (смт Драбів - 1, с. Бойківщина -2, с. Коломиці - 2).

У Черкаському обласному спеціалізованому Будинку дитини Черкаської обласної ради перебуває 3 дітей (смт Драбів -2,   с. Бойківщина -1).

З метою правового впливу до батьків, які ухиляються від виконання передбачених  законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей до адміністративної відповідальності за ст. 184 КупАП (неналежне виконання батьківських обов’язків) притягнуто 26 осіб.

Протягом  2019 року  прийнято 2 рішення виконавчих комітетів  про негайне відібрання дітей у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю дітей                (смт Драбів   стосовно 2 малолітніх  дітей,  с. Михайлівка  стосовно 5 дітей).

Службою у справах дітей райдержадміністрації подано 2 позови до Драбівського районного суду про позбавлення батьківських прав  4 осіб стосовно 8 дітей.

Також  протягом звітного періоду проведено 16 рейдів  «Підліток».

Перевірено роботу 17 закладів культури та 29 закладів торгівлі.  Складено 4  адміністративні протоколи за ст.156 КУпАП (продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім), притягнуто 4 осіб (с. Бойківщина,  с. Драбове- Барятинське, смт Драбів).

Дані про позбавлення батьківських прав

 

Рік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Кількість батьків позбавлених батьківських прав

5

2

1

3

1

1

-

8

Кількість дітей, залишених без батьківського піклування, у результаті позбавлення батьківських прав

7

5

1

5

2

2

-

11

 

Одним з важливих напрямків роботи служби у справах дітей райдержадміністрації є проведення профілактичної роботи з  неповнолітніми, які навчаються в професійно - технічних навчальних закладах та без поважних причин не відвідують дані заклади, протягом 2019 року надійшло 5 клопотань про надання дозволу на відрахування дітей, з яких  після проведеної роботи 3 дітей повернуто на навчання до професійно-технічних навчальних закладів та 2 дітей - до загальноосвітніх  навчальних  закладів району.

   Також значна увага приділяється підвищенню правової  обізнаності неповнолітніх. Працівники служби у справах дітей беруть участь у зустрічах з учнями загальноосвітніх шкіл району на правову тематику, диспутах, «круглих столах». 

    На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває  54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 0,9 % від загальної кількості дитячого населення (5367 дітей), з них:

  • 48 дітей  (89 %) влаштовано в сімейні форми виховання, з них 36 дітей   – в родинах опікунів, піклувальників, 2 дітей   – у ПС та 10 дітей   – у ДБСТ;

  • 6 дітей (11%) перебуває у державних закладах (2 дітей - Смілянський  дитячий будинок-інтернат,  1 дитина – КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини», 2 дітей – КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», 1 – студент).

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
первинного обліку Драбівського району

 

Всього

Опіка, піклування

Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу

Інтернатні заклади

ВНЗ,ПТНЗ

54

36

12

5

1

%

67%

22%

9%

2%

 

Протягом 2019 року у районі набули правового статусу  дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування   16  дітей,  з них  2 дітей усиновлено, 8 дітей влаштовано під опіку,   3 дітей у дитячий будинок сімейного типу, та 3 дітей перебуває у державних закладах.

Показник влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання становить 81 %.

 

Кількість посиротілих дітей

                                                                                                                

Рік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Сироти

1

1

6

4

-

2

2

5

Позбавлені батьківського піклування

5

3

1

4

6

2

-

11

Всього

6

4

7

8

6

4

2

16

 

Протягом 2019 року службою у справах дітей забезпечено функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», як електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.    

До електронної бази введено обліково-статистичні картки та фотографії  77 дітей вказаних категорій. 

У районі сформована  база даних кандидатів  в усиновлювачі.

У 2019 році  жителями нашого району усиновлено 1 дитину, позбавлену батьківського піклування.

На території району проживає 16 сімей, які усиновили 19 дітей, з них 3 сім’ї  усиновили по 2 дітей.

 У Драбівському районі проживає 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 1% від загальної кількості дитячого населення (5367).

Найпоширенішою формою сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування залишається опіка, піклування. На території району в сім’ях опікунів, піклувальників проживає  30  дітей даної категорії.

У районі  створено і функціонує 4 прийомні сім’ї, які виховують 5 дітей, позбавлених батьківського піклування  та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 13  статусних дітей та 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2019 році дитячий будинок сімейного типу сформований  на базі родини Перехрест з с. Нехайки поповнився 1 дитиною, позбавленою батьківського піклування,  на даний час в сім’ї виховується 10 статусних дітей.

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
які проживають на території Драбівського району

 

Всього

Опіка, піклування

Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу

48

30

18

%

63%

37%

 

Забезпечено  стовідсоткову виплату державної допомоги на утримання дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих  будинках сімейного типу та грошового забезпечення батькам-вихователям  та прийомним батькам. Заборгованість  з виплати зазначеного виду допомоги в районі відсутня.  

 

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації                                              Л.Г.Гайдай