Інформація про сектор

Структура сектору у справах сім'ї, молоді та спроту 
 
 
 
Завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту
 
Криворот
Юлія Вадимівна
 
 
30-4-08
Провідний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту
Вакансія
 
30-4-08
 
 
Поштова адреса:  вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Ел.адреса: Drabiv-sms@mail.ru
Режим роботи:
08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
Прийом громадян : перша і третя п'ятниця з 9.00 до 13.00.
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Драбівської районної
державної адміністрації
 
 
1. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Драбівської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної держадміністрації, рішеннями Драбівської районної ради, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями сектору є:
забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім'ї, дітей, жінок, молоді, фізичної культури та спорту;
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї;
сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
розвиток фізичної культури та спорту.
4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
2) розробляє і подає на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції сектору, і вносить їх в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації;
4) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
5) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку дитячих оздоровчих закладів;
6) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживанню заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
7) вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
8) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації; 
9) реєструє в регіоні спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;
10) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;
11) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
12) сприяє регіональним центрам «Інваспорт» та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцнені їх матеріально-технічної бази, надання їм консультативно-методичної допомоги;
13) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
14) готує та подає в установленому порядку голові райдержадміністрації аналітичні та інформаційні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
15) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
16) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
17) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, соціального і правового захисту сімей;
18) надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;
19) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
20) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
21) організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та загально фізичного рівня виховання дітей і молоді;
22) затверджує положення про змагання та проводить змагання у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
23) забезпечує формування та затвердження планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
24) організовує та проводить заходи, передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
25) забезпечує у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
26) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі;
27) проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню серед населення  соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
28) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту
29) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
30) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;
31) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
32) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;
33) бере участь у підготовці звіту голови районної державної адміністрації на сесії районної ради;
34) розробляє у межах компетенції проекти розпоряджень районної державної адміністрації;
35) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
36) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
37) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
38) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;
39) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи «Слов’яни» незалежно від  її підпорядкування;
40) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
41) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
42) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
43) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у секторі;
45) розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян;
46) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
47) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
48) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
49) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
50) здійснює контроль за роботою органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
51) здійснює повноваження, делеговані районною радою;
52) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
53) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
54) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
55) забезпечує захист персональних даних;
56) здійснює інші передбачені законом повноваження.
5. Сектор має право:
залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками), об'єднань громадян (за згодою);
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;
представляти в установленому порядку інтереси районної державної адміністрації в судових органах під час розгляду питань, що належать до його компетенції.
6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Драбівської райдержадміністрації в установленому законодавством порядку та, у межах повноважень, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та з начальником управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.
Завідувач сектору повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.
8. Завідувач сектору:
здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;
затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє між ними обов'язки;
подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;
розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на сектор завдань у межах затвердженого кошторису;
забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах виділених коштів.