Інформація про сектор

 Структура сектору з питань цивільного захисту
 
Завідувач сектору з питань цивільного захисту
 
Яненко Руслан Вікторович
 
 
30-4-78
Провідний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту
Вакансія
 
30-4-78
 
Поштова адреса:  вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Ел.адреса: 
Режим роботи:
08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
Прийом громадян : щоденно з 9.00 до 13.00
     
 Положення   
про сектор з питань цивільного захисту
Драбівської районної державної адміністрації
                                           
          1. Сектор з питань цивільного захисту Драбівської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків. Сектор є органом управління районної ланки Черкаської  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).
Сектор підзвітний і підконтрольний Управлінню з питань цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації.
         2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексом з питань цивільного захисту України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (зареєстрованими Міністерством юстиції України), розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
         3. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, у межах повноважень визначених законодавством, на території району.         
         4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
         1) Забезпечує розроблення і здійснення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також реагування на них, координацію заходів з ліквідації їх наслідків та життєзабезпечення постраждалого населення району.
         2) Подає голові районної державної адміністрації та Управлінню з питань цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації:
          пропозиції до проектів районних і обласних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та контролює виконання відповідних затверджених програм;
          проекти розпоряджень з питань цивільного захисту населення і територій;
          пропозиції щодо включення до проектів обласного та районного бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
          проекти районних планів заходів з питань цивільного захисту населення і територій на мирний час та особливий період;
          пропозиції щодо створення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.
          3) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
          Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.
         4) Здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі.
         5) Координує діяльність підприємств, організацій та установ, сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
         6) Координує діяльність підприємств, установ і організацій, об'єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту.
         7) Готує експертний висновок та відповідне рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної державної   адміністрації (далі - ТЕБ та НС) щодо рівня надзвичайної ситуації.
         8) Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи комісії з питань ТЕБ та НС районної державної адміністрації.
         9) У межах своїх повноважень контролює виконання протокольних рішень комісії з питань ТЕБ та НС  районної державної адміністрації.
         10) Надає методичну допомогу об'єктовим комісіям з питань надзвичайних ситуацій.
         11) Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту населення про загрозу та/або виникнення надзвичайної ситуації.
          12) Організовує в установленому порядку та здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
          13)  Сприяє під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, районних служб цивільного захисту спеціалізованих і невоєнізованих формувань.
         14) Веде облік служб цивільного захисту та територіальних не воєнізованих формувань цивільного захисту району, здійснює систематичний контроль за коригуванням планів і приведенням їх у готовність.
         15) Організовує роботу з планування укриття населення в захисних спорудах (цивільного захисту), веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
         16) Сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації разом із районним сектором Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області:
           організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
           формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
           подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також місць їх зберігання.
         17) Організовує облік та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.
         18) Бере участь в перевірці готовності до реагування на надзвичайні ситуації комунальних аварійно-рятувальних служб та служб цивільного захисту району.
         19) Організовує роботу розрахунково-аналітичної групи (далі - РАГ) районної державної адміністрації з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
         20) Надає методичну допомогу в організації роботи районної евакуаційної комісії.
         21) Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.
         22) Забезпечує в установленому порядку та визначені строки оприлюднення інформації, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом, розміщення її на офіційному веб-сайті Драбівської районної державної адміністрації.
          23) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
         24) Вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».
         25) Здійснює збір, узагальнення інформації щодо виконання підприємствами, установами та організаціями, структурними підрозділами районної державної адміністрації, службами цивільного захисту, розпорядчих документів голови районної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення і територій. 
          26) Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
          27) Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису структурного підрозділу утвореного із статусом юридичної особи.
          28) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу.
          29) Подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:
          призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
          прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
          30) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу.
          31) Забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
          32) Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері цивільного захисту органів виконавчої влади.
          33) Здійснює повноваження, делеговані районною радою.
          34) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
          35) Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
          36) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.
          37) Здійснює інші передбачені законом повноваження.
         5. Бере участь:
          у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування території за наявністю потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
          у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
         у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
         в організації відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, що проводяться силами місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
        у впровадженні в практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків, проведення робіт з їх ліквідації;
        у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
        в організації та проведенні підготовки і перепідготовки органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, підготовки населення до дій в надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;
        в організації та проведенні підготовки учнів і студентів у загальних, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
         у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
         у наданні щорічних основних напрямків підготовки та завдання цивільного захисту району.
         6. Сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації має право:
          одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
         заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог нормативних актів з питань цивільного захисту;
         залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.
         7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
         8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків та погодженням з начальником Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
         9. Завідувач сектору:
          здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівника сектору;
         організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення та здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
         бере участь в розробці функціональних обов'язків працівника сектору;
         забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками сектору державної служби;
         забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів начальника Цивільного захисту району;
         вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівника сектору, а також погоджує кандидатуру на посади начальників структурних підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту підприємств, організацій та установ району;
         звертається з поданням до голови районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
         інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
         бере участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
         скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
        10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.