Громадська рада

 
         8 жовтня 2018 року відбудуться установчі збори для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації, за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69 (мала зала засідань Будинку рад).
         Початок зборів о 15.00 (при собі мати документ, що засвідчує особу).
 
         Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
         До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю районної державної адміністрації, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.
         Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
         До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
         Склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації затверджено розпорядженням районної державної адміністрації від 21.08.2018 №206 «Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації».
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                        Розпорядження районної
                                                                        державної адміністрації
                                                                        від 21.08.2018 № 206
 
Склад
ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України для формування складу громадської ради при районній державній адміністрації
 
 
БЕЛИХ                                      -  голова Драбівської районної організації
Олександр Васильович               Української спілки ветеранів Афганістану
                                                      (воїнів - інтернаціоналістів)
 
ДУБЕНЕЦЬ                               -  заступник голови Асоціації фермерів та
Віталій Миколайович                  приватних землевласників Драбівського
                                                      району
                                                       
КРАСОХА                                   -  голова  профспілкового комітету
Ольга Сергіївна                             профспілкової організації працівників
                                                        Драбівської  районної державної
                                                        адміністрації      
                             
КРОКОСЕНКО                        -  голова Драбівської районної організації
Валентина Григорівна                ветеранів
                                           
ПОГОРІЛА                               -  завідувач сектору з питань внутрішньої
Вікторія Миколаївна                   політики апарату районної державної
                                                      адміністрації
 
      Для участі в установчих зборах з 27 серпня по 27 вересня 2018 року (включно) до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
         До заяви додаються в паперовому вигляді:
         - рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
         - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
         - копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
         - інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
         - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих  пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);
         - відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
 
 
         Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборахта кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
         До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
 
         Документи, оформленні належним чином, приймаються за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69, каб. 213, з 9.00 до 16.00 (сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації).
 Електронні копії документів направляються на адресу e-mail: vnutrishny_politika.drabiv@ukr.net (у повідомленні вказати: «Про кандидатуру до складу Громадської ради».
Телефон для довідок: (04738) 30-5-84, Погоріла Вікторія.
 
Ініціативна група з підготовки та проведення
установчих зборів для формування нового складу
громадської ради при районній державній адміністрації

 

Розпорядження від 21.08.2018 № 2016 "Про ініціативну групу з підготовки та проведення установих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації"

Розпорядження від 06.07.2018 № 179 "Про достокове припинення повноважень громадської ради при районній державній адміністрації"

 

ОГОЛОШЕННЯ
30 листопада 2017 року  о 17.00 відбудеться засідання Громадської ради при Драбівській районній державній адміністрації за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69 (мала зала засідань Будинку рад).
Порядок денний
1. Про районний форум інститутів громадянського суспільства.
2. Про рішення Драбівської районної державної адміністрації, прийняті за результатами пропозицій громадської ради, які повинні не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Драбівської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
3. Про інформування Драбівської районної державної адміністрації та громадськості про роботу Громадської ради шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Драбівської районної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
4. Про забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань.
5. Про залучення до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
6. Про організацію і проведення семінарів, конференцій, засіданнь за круглим столом та інших заходів.
7. Про отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації необхідної для забезпечення діяльності ради та проектів нормативно-правових актів що потребують проведення консультацій з громадськістю. Підготовку та подачу пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю. Проведення відповідно до законодавства громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
8. Про здійснення громадського контролю за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
9. Про збирання, узагальнення та подачу інформації про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; Організацію публічних заходів для обговорення актуальних питань розвитку Драбівського району.
10. Розгляд питань роботи закладів охорони здоров’я Драбівського району в проблематиці отримання якісних медичних послуг населенням, а також щодо можливих зловживань у діяльності закладів охорони здоров’я Драбівського району. Перевірка роботи медичних кошиків.
11. Розгляд питань щодо можливих зловживань у сфері закупівель товарів і робіт під час встановлення енергоощадних вікон в школах Драбівського району та під час проведення робіт по ремонту доріг та встановленню дорожнього освітлення по Драбівському району.
12. Розгляд питань щодо необхідності проведення круглого-столу для внутрішньо переміщених осіб і спеціалістів управлінь  праці та соціального захисту населення.
13. Розгляд питань пов’язаних з фінансуванням проектів розвитку району з державного фонду регіонального розвитку, децентралізації та майбутніх виборів у об’єднаних територіальних громадах.
14. Виступ голови Громадської ради щодо необхідності входження членів Громадської ради до складу комісій та робочих груп при державних органах та органах місцевого самоврядування Драбівського району.
15. Розгляд питань щодо принципів формування бюджету району на 2018 рік, у розрізі фінансування освіти, дошкільних та медичних закладів, фінансування культури, спорту,  соціального захисту, розвитку територій, житлово-комунального господарства,  ОСББ та підтримка підприємницької діяльності у Драбівському районі.
16. Розгляд питань щодо участі членів Громадської ради у її діяльності та стан відвідувань засідань Громадської ради та вжиття відповідних заходів реагування.
17. Розгляд питань щодо відновлення роботи Санаторію профілакторію Пролісок. Запуск артезіанської свердловини.
18. Розгляд питань щодо відновлення водойм,  лісів, парків та громадських місць культурно-масового відпочинку.
19. Розгляд питань щодо різноманітного екологічного вирощування, переробки  с/г продукції, застосування сівозмін, розвитку тваринництва та виробництво засобів виробництва. Та щодо реєстрації та сплати податків Агрохолдінгів - Компанія «Кернел» (Пальмира), «Баришівська зернова компанія» (Баришівка). Мобілізації агрохолдінгів та заключення  соціальних договорів на відновлення доріг, будівництва асфальтового заводу.
20. Розгляд питань щодо популяризації здорового способу життя, розвитку Зеленого туризму, будівництва басейну спортивного та актового залу в опорній школі району.
21. Розгляд питань щодо розділу та відбору вторинної серовини в приватних домоволодіннях та на сміттезвалищах району.
22. Різне.
23.  Визначення дати та часу наступного засідання Громадської ради (пропонується у подальшому проводити засідання один раз на три тижні).
 

ОГОЛОШЕННЯ

12 жовтня 2017 року  о 14.00 відбудеться засідання Громадської ради при Драбівській районній державній адміністрації за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69 (мала зала засідань Будинку рад).

Порядок денний засідання

1. Про затвердження плану роботи Громадської ради при Драбівській районній державній адміністрації на 2017-2018 роки.
2. Про Регламент Громадської ради при Драбівській районній державній адміністрації та Положення про Громадську раду при Драбівській районній державній адміністрації.
3. Про порядок нарахування субсидій для населення.
4. Про можливість влаштування дорожних знаків на перехресті вулиць Кривогреблянська та Володимирська.
5. Про можливість відновлення роботи автобусної станції в селищі Драбів та ремонт і наведення санітарного стану громадських вбиралень селища.
 
 Сектор з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
 

 ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку з тим, що засідання Громадської ради, яке відбулося 20 вересня 2017 року згідно пункту 14 Положення про громадську раду при Драбівській районній державній адміністрації визнано не правомочним, повторне засідання відбудеться 27 вересняня 2017 року о 14.00 за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69 (мала зала засідань Будинку рад).

 
  Сектор з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
 

ОГОЛОШЕННЯ

20 вересня 2017 року  о 12.00 відбудеться засідання Громадської ради при Драбівській районній державній адміністрації за адресою: 19801, смт Драбів, вул. Центральна, 69 (мала зала засідань Будинку рад).

Порядок денний засідання

1. Звіт про роботу Громадської ради при районнй державній адміністрації за ІІ півріччя 2016 та І півріччя 2017 року.
2. Про вибори голови Громадської ради при районній державній адміністрації, його заступника та секретаря.
3. Про затвердження плану роботи Громадської ради на ІV квартал 2017 року.
4. Різне.
 
  Сектор з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації