Інформативні матеріали

   
   
   
РОЗМІРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку
 
Розмір плати за надання послуги – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:
 
 
 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з  картографічної основи  Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).
 
Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:
 
 
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Статтею 7 вказаного закону установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року – у розмірі 2102 гривні. Розмір адміністративного збору та плати у сфері державної реєстрації у 2020 році, відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» підлягає обрахуванню у відповідному співвідношенні від вказаної вище суми.
 
Адміністративний збір
(з урахуванням виду реєстраційної дії або надання інформації та строків)
 Розмір плати (від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2020 року)
Округлена сума, грн
За державну реєстрацію права власності у строк:
  • що не перевищує  5 робочих днів
 
 
0,1
 
 
210
  • у строк 2 робочі дні
1
2100
  • у строк 1 робочий день
2
4200
  • у строк 2 години
5
10510
За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк:
  • що не перевищує  5 робочих днів
 
0,05
 
110
  • у строк 2 робочі дні
0,5
1050
  • у строк 1 робочий день
1
2100
  • у строк 2 години
2,5
5260
За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк, що не перевищує 2 робочих днів
 
0,05
 
110
За внесення змін до записів Державного реєстру прав, що передбачено ст. 26 Закону у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав
0,04
 
80
За отримання інформації з Державного реєстру прав, у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.(ПАПЕРОВА ФОРМА)
 
0,025
 
50
За отримання інформації з Державного реєстру прав, у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав з розрахунку за одну годину можливості використання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу (ЕЛЕКТРОННА ФОРМА)
 
0,0125
 
30
 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 
За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу
 (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
 
0,3
 
630
За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця
та за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію
 
0,1
 
210
За надання відомостей
 з Єдиного державного реєстру –
виписки для проставлення апостилю та витягу
  • в паперовій формі
  • в електронній формі
 
 
 
 
0,05
75% від 0,05
 
 
 
 
110
80
Виправлення помилки у відомостях  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, допущеної з вини заявника:
- для юридичних осіб; 
- для фізичних осіб-підприємців
 
 
 
 
 
30% від 0,3
30% від 0,1
 
 
 
 
 
190
60
Плата за надання документа, що міститься в реєстраційній справі:
- в паперовій формі;
 - в електронній формі
 
 
0,07
75% від 0,07
 
 
150
110
 
 
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: