Послуги онлайн

Адміністративні послуги ОНЛАЙН
 
З розвитком інформаційного суспільства та суспільних відносин виникає необхідність надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі. Електронна послуга — адміністративна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.
Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації виконує наступні завдання:
  • організація видачі результату надання електронної послуги в паперовій формі;
  • отримання інформації про надання електронних послуг для забезпечення здійснення загального контролю та координації надання адміністративних послуг на відповідній території;
  • організація допомоги суб’єктам звернення під час отримання електронних послуг;
  • реалізація можливості отримання дистанційної консультації, дистанційного запису на прийом, попереднього замовлення адміністративної послуги з наступним поданням оригіналу пакета документів, дистанційна оцінка якості надання адміністративної послуги, подання скарги щодо порушення порядку надання адміністративної послуги.
На даний час адміністратори ЦНАП приймають документи в паперовому вигляді під час візиту суб’єкту звернення до ЦНАП, разом з тим, є певний перелік послуг, де замовники послуг можуть замовити послугу он-лайн. До них відносяться:
  1. Послуги Держгеокадастру (витяг з НГО про земельну ділянку, витяг з ДЗК, державна реєстрація земельної ділянки тощо)
  2. Послуги Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства).
  3. Послуги Департаменту екології та охорони природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (декларація про відходи).
  4. Реєстрація фізичних та юридичних осіб та нерухомого майна, отримання відповідних інформаційних довідок з реєстрів.
При отриманні зазначених послуг суб’єктом звернення заяви також здійснюють оплату за надання адміністративної послуги в електронній формі (у разі надання платної адміністративної послуги).
Реалізація суб’єктом звернення такої можливості передбачає наявність декількох умов для вдалого оформлення адміністративної послуги:
 проведення електронної ідентифікації суб’єкта звернення (наявність електронного підпису);
розроблення та затвердження електронних форм заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також запровадження міжвідомчої електронної взаємодії.
 
Електронні сервіси можна замовити на  Порталі адміністративних послуг Черкаської області https://admin-portal.ck.gov.ua