Конкурс з визначення програм, розроблених громадськими організаціями і об’єднаннями ветеранів, осіб з інвалідністю та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 
 
Оголошення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями  і об’єднаннями ветеранів, осіб з інвалідністю та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  з районного бюджету
      
           Драбівська районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями  і об’єднаннями ветеранів, осіб з інвалідністю та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  з районного бюджету.
  Конкурс проводиться в рамках виконання районної комплексної програми “Турбота“ на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18.02.2014 № 36-1/IV, рішення Драбівської районної ради від 20.12.2019 № 40-6/VIІ “Про районний бюджет на 2020 рік“.
Мета конкурсурозвиток партнерства з організаціями та залучення їх до розв’язання соціальних проблем відповідно до визначених пріоритетів.
У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які спрямовані на отримання прибутку, на підтримку політичної партії або релігійної організації, або не передбачають районного рівня реалізації.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
         - копії статуту, довідки про неприбутковість та витягу з  державного реєстру щодо реєстрації організації;
         - реєстраційна картка учасника проекту;
         - заява про участь у конкурсі;
         - опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів;
         - листи - підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту);
         - інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Конкурсна пропозиція складається українською мовою.
Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься
у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції приймаються з 14 лютого по 13 березня 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:
смт. Драбів, вул. Центральна 65, каб. 11.
Консультації та додаткова інформація за телефоном (047-38) 30-4-20 .
Строки проведення конкурсу з 16 по 20 березня 2020 року.
До участі у конкурсі не допускаються організації у разі, коли:
          - інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації, що міститься у відкритих державних реєстрах;
          - організація не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу;
          - організація відмовилась від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
          - організація перебуває у стадії припинення діяльності;
          - конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
          - установлено факт порушення організацією вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.
Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій організаціями відповідно до Порядку проведення конкурсу.
« Повернутись