Нормативні документи

Перелік законодавчих актів в діяльності Профспілки
Конституція України –
 
Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 – 2017 роки від 23.08.2016 року;
 
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
 
Закони України:
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV;  
 
«Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI;
 
«Про соціальний діалог» від 23.12.2010 № 2862-VI;
 
«Про колективні договори і угоди від 01.07.1993 № 3356-XII;
 
«Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР;
 
«Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII;
 
«Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР;
 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР;