Система обліку (реєстр) публічної інформації

ПЕРЕЛІК
документів, що знаходяться у володінні райдержадміністрації і містять публічну інформацію відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 
 
1.Розпорядження райдержадміністрації з основної діяльності  та адміністративно-господарських питань.
2.Протоколи засідань колегії райдержадміністрації.
3.Протоколи координаційних нарад райдержадміністрації.
4.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи.
5.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про соціально-економічний розвиток району.
6.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про фінансування, затвердження і виконання бюджету, ціноутворення, індексацію, виділення і використання коштів тощо.
7.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про управління майном, приватизацію комунального і державного майна, сприяння розвитку підприємництва, статистичної діяльності.
8.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про реалізацію ринкових відносин,, розвитку промисловості,паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку.
9.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з адміністративно-господарських питань, заготівлі чорних і кольорових металів, макулатури.
10.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про реалізацію ринкових відносин і реформування в агропромисловому комплексі.
11.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про розвиток житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури.
12.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про стан і розвиток торгівлі, побутових послуг та громадського харчування.
13.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про стан і розвиток освіти і науки.
14.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про стан і розвиток культури та засобів масової інформації, питань внутрішньої політики.
15.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань охорони здоров’я.
16.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань фізичної культури, спорту та туризму.
17.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх.
18.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань релігії, національностей та міграції населення.
19.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, водопостачання та меліорації.
20.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та з питань екологічної безпеки.
21.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань забезпечення соціального захисту, зайнятості населення, праці, заробітної плати, пенсійного забезпечення.
22.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань кадрової роботи та державної служби, контролю, роботи консультативно-дорадчих   органів райдержадміністрації, звернень громадян, з питань боротьби з корупцією, планування та організаційної роботи.  
23.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, профспілковими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями про представлення працівників до державних нагород, висування і затвердження кандидатур на здобуття державних премій, нагородження  Почесною грамотою райдержадміністрації.
24.Листування з правоохоронними органами з правових питань.
25.Листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями з питань  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».