Освіта. Основні завдання, програми

Основні завдання і функції:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
  • забезпечення розвитку системи освіти;
  • створення у межах повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;
  • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
  • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
  • координація діяльності закладів освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення їх;
  • забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, інноваційної діяльності в районі;
  • надання адміністративних послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти;
  • прогнозування потреби у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, та формування регіонального замовлення на їх підготовку.

 

Програми у галузі освіти

№п/п

Назва програми

Ким та коли затверджен

1

2

3

Районна програма «Шкільний автобус» на 2016 - 2021 роки

рішення від 03.02.2016 №4-8/VII, із змінами

2          

        

Районна Програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на 2012-2021 роки»

рішення від  18.07.2012 №19-9/VI, із змінами

3      

 

Районна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 2012-2021 роки

рішення від 18.07.2012 №19-11/VI, із змінами

4             

     

Районна програма розвитку дошкільної освіти на 2012-2022 роки

рішення від 18.07.2012 №19-12/VI, із змінами

5     

     

Про районну Програму національно-патріотичного виховання дітей та шкільної молоді на 2016-2020 роки

рішення від 16.09.2016    № 9-1/VII

6

Районна Програма розвитку Драбівського районного Будинку дитячої творчості Драбівської районної ради на 2016 – 2020 роки 

рішення від 09.11.2016    № 10 - 6/VII

7

Районна цільова програма «Інноваційні навчальні заклади Драбівщини» на період до 2020 року

рішення від 23.12.2016    № 12 - 2/VII

8

Програма розвитку районного методичного кабінету відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації на 2017-2020 роки

рішення від 06.09.2017    № 20-3/VII