Захист прав дітей

Підсумки роботи
служби у справах дітей райдержадміністрації у сфері захисту прав та законних інтересів дітей  
 

На виконання законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації,  спрямована на соціальний захист дітей.

З метою забезпечення реалізації прав дитини на  життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток   діє комісія райдержадміністрації з питань захисту прав дитини.

Протягом 2020 року проведено 3 засідання комісії, на яких розглянуто 33 питань, які пов’язані із захистом прав дитини та прийнято  33  рішення,    що стосуються  захисту прав та інтересів дітей, зокрема вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини; про неналежне виконання батьківських обов’язків відносно своїх дітей; про захист житлових та майнових прав дітей; взяття сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах під соціальний супровід.
У 2020 році  прийнято 18   розпоряджень, щодо надання дітям статусу  дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки, піклування, зміни прізвища, визначення порядку участі у вихованні та спілкування з дітьми.
Підготовлено та направлено до суду 2  висновки органу опіки та піклування про   доцільність  позбавлення батьківських прав.    
На виконання документів, регламентуючих роботу служби, начальником служби у справах дітей райдержадміністрації  у 2020 році видано 38 наказів з основної діяльності.
Протягом  2020 року відповідно до плану роботи райдержадміністрації службою у справах дітей проведено вивчення роботи 5 виконавчих комітетів сільських рад щодо соціального захисту дітей та надано методичні рекомендації.
З початку 2020 року до служби в справах дітей райдержадміністрації звернулося 29 осіб:
  • щодо вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
  • щодо участі одного з батьків у вихованні дитини; 
  • щодо захисту житлових прав дітей;
  • щодо влаштування в сімейні форми виховання дітей;
  • щодо зміни прізвища дитини.
Питання роботи із зверненнями громадян постійно перебувають на контролі в службі в справах дітей райдержадміністрації, вживаються заходи щодо вирішення проблем, піднятих у зверненнях, та надаються детальні роз’яснення заявникам з порушених питань.
Службою у справах дітей  два рази на рік поновлюється банк даних щодо дітей, які знаходяться у несприятливих умовах. У Драбівському  районі проживає 4982 дітей, з них 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  130 дітей  виховуються у  неблагополучних сім’ях, 675 дітей – у багатодітних сім’ях та 115 дітей – інвалідів.  
 На даний час у  КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради» перебуває 4  дітей з нашого району (смт Драбів - 1, с. Безбородьки -1, с. Драбово – Барятинське -2).
У Черкаському обласному спеціалізованому Будинку дитини Черкаської обласної ради перебуває 2 дітей ( смт Драбів -2).
З метою правового впливу до батьків, які ухиляються від виконання передбачених  законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей до адміністративної відповідальності за ст. 184 КупАП (неналежне виконання батьківських обов’язків) притягнуто 15 осіб.
Службою у справах дітей райдержадміністрації подано 2 позови до Драбівського районного суду про позбавлення батьківських прав  4 осіб стосовно 3 дітей.
Дані про позбавлення батьківських прав
 
Рік
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Кількість батьків позбавлених батьківських прав
2
1
3
1
1
-
4
4
Кількість дітей, залишених без батьківського піклування, у результаті позбавлення батьківських прав
5
1
5
2
2
-
5
5

           

На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває  56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 1,1 % від загальної кількості дитячого населення (4982 дітей), з них:
  • 48 дітей  (86 %) влаштовано в сімейні форми виховання (середньобласний показник – 92 %), з них 34 дітей   – в родинах опікунів, піклувальників, 5 дітей   – у ПС та 9 дітей   – у ДБСТ;
  • 8 дітей (14%) перебуває у державних закладах (2 дітей - Смілянський  дитячий будинок-інтернат,  2 дітей – КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини», 3 дітей  – КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», 1 – студент).
 
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
первинного обліку Драбівського району
 
Всього
Опіка, піклування
Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу
Інтернатні заклади
ВНЗ,ПТНЗ
56
34  
14
7
1
100%
61%
25%
13%
1%
 
Протягом 2020 року у районі набули правового статусу  дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування  7  дітей,  з них  2 дітей влаштовано під опіку та 5 дітей перебувають у державних закладах.
 
Кількість посиротілих дітей
                                                                                                                
Рік
2013
2014
 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Сироти
1
6
4
-
2
2
4
2
Позбавлені батьківського піклування
3
1
4
6
2
-
5
5
Всього
4
7
8
6
4
2
9
7
 
Протягом 2020 року службою у справах дітей забезпечено функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», як електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.    
До електронної бази введено обліково-статистичні картки та фотографії  82 дітей вказаних категорій. 
На території району проживає 15 сімей, які усиновили 18 дітей, з них 3 сім’ї  усиновили по 2 дітей.
У Драбівському районі проживає 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 0,9% від загальної кількості дитячого населення (4982).
Найпоширенішою формою сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування залишається опіка, піклування. На території району в сім’ях опікунів, піклувальників проживає  32  дітей даної категорії.
У районі  створено і функціонує 4 прийомні сім’ї, які виховують 5 дітей, позбавлених батьківського піклування  та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 10  статусних дітей та 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
які проживають на території Драбівського району
 
Всього
Опіка, піклування
Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу
47
32
15
100%
68%
32%
 
 
Забезпечено  стовідсоткову виплату державної допомоги на утримання дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих  будинках сімейного типу та грошового забезпечення батькам-вихователям  та прийомним батькам. Заборгованість  з виплати зазначеного виду допомоги в районі відсутня.