Інформація про службу

Структура служби у справах дітей райдержадміністрації
 
К-ть
Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада
 
Телефон
 
1.
Гайдай Леся Григорівна
Начальник служби
30- 6 -44
2.
Кайдаш Людмила Олександрівна
Головний спеціаліст
3.

Радченко Лілія Володимирівна

Провідний спеціаліст 
Сектор з питань опіки, піклування та усиновлення дітей служби у справах дітей райдержадміністрації
 
4.
Федорець Марина Михайлівна
Завідувач сектору  
30- 6 -44
5.
Носенко Софія Сергіївна
Головний спеціаліст сектору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19800, смт. Драбів, вул. Центральна, 69 (каб. №408)

тел. (04738) 30-6-44,

E-mail:ccn_rda@ukrpost.ua

Прийом громадян: щоп’ятниці з 9 00до 1300

Особистий прийом громадян: перший і третій четвер з 10 00до 1300

 
Служба у справах дітей Драбівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який у свої роботі керується Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та частиною 2 статті 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Штатний розпис складається з 5 одиниць. В структурі служби у справах дітей райдержадміністрації створено сектор з питань опіки, піклування та усиновлення дітей із штатної чисельністю дві одиниці.
 
 
Основними завданнями служби у справах дітей є:
 
- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;
- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій усіх форм власності у вирішені питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобіганням дитячої бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення , влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
-ведення державної статистики щодо дітей;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
- ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвихї обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
- виявляє  разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які  можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 
 
Комісія райдержадміністрації з питань захисту прав дитини
 
Розпорядженням райдержадміністрації від 01.03.2019 №48 «Про  комісію райдержадміністрації з питань захисту прав дитини» створено комісію райдержадміністрації з питань захисту прав дитини та затверджено її склад та положення про неї.
 
До основних питань, що розглядає комісія відносяться:
1) соціальний захист дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
позбавлення та поновлення батьківських прав;
вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини та годин спілкування;
участь одного з батьків у вихованні дитини;
вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища дитині;
визначення форм влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
встановлення та припинення опіки та піклування;
збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
інші питання пов’язані з захистом прав дітей.

 

2) розглядає підготовлені суб'єктами соціальної роботи матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім'ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб'єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

3) розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи – інтернату І - ІІІ ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи – інтернату І – ІІІ ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 
Необхідну  інформацію щодо вирішення питання захисту прав дитини можна отримати у службі у справах дітей, за адресою: 19800, смт. Драбів, вул. Центральна, 69 (каб. №408) тел. (04738) 30-6-44