Інформація про управління

Структура
управління праці та соціального захисту населення 
Драбівської районної державної адміністрації
 
Прізвище, ім’я по батькові
Посада
телефон
Симоненко Ніна Михайлівна
Начальник управління
3-08-58
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Падалка Світлана Романівна
Начальник відділу – головний бухгалтер
3-08-58
Баштан Наталія Віталіївна
Головний спеціаліст
3-04-20
Ткаченко Тетяна Флорівна
Головний спеціаліст
 
Відділ соціальних виплат та допомог
Блоха Любов Анатоліївна
Заступник начальника управління - начальник відділу соціальних виплат  та допомог 
3-00-62
Шелудько Тамара Іванівна
Головний спеціаліст 
Черних Ірина Миколаївна
Головний спеціаліст 
Кутова Світлана Геннадіївна
Провідний спеціаліст 
Кутова Наталія Олександрівна
Головний  спеціаліст 
Лісова Діана Сергіївна
Провідний спеціаліст  
Фот Оксана Миколаївна
Провідний спеціаліст  
Перепелиця Альона Володимирівна
Провідний спеціаліст
 
3-04-71
Шинкаренко Віта Олександрівна  
Провідний спеціаліст
3-04-71
Запорожець Ніна Володимирівна
Спеціаліст
3-04-71
 
 Державні соціальні інспектори
Шурубура Оксана Петрівна
Головний державний соціальний інспектор  
3-04-71
Яремич Алла Миколаївна
Державний соціальний інспектор  
  
 
Відділ соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб з інвалідністю
Костяний Михайло Миколайович
Начальник відділу 
3-08-58
Балагурчик Ганна Миколаївна
Головний спеціаліст  
3-04-20
Черненко Наталія Андріївна
Провідний спеціаліст 
3-04-20
Відділ пільг
Новак Вікторія Олексіївна
Начальник відділу 
3-04-20
Носок Лариса Леонідівна
 Головний спеціаліст
Сухина Світлана Олексіївна
Спеціаліст
Сектор  організаційної роботи, з питань управління персоналом та інформаційно-програмного обслуговування
Симоненко Тетяна Григорівна
Завідувач сектору
3-00-62
Стародуб  Сергій Станіславович
Головний спеціаліст
3-08-58
 
 
Адреса:
вул. Центральна, 65, смт Драбів, 19800
тел(факс) 3-08-58
Е-mail:  7107_ @ ukr.net
 
Режим роботи:
 
Початок роботи – 8.00
Закінчення роботи – 17.15, у п’ятницю – 16.00
Перерва  - з 13.00 до 14.00
Вихідні дні – субота, неділя
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення
Драбівської районної державної адміністрації
 
     1. Управління праці та соціального захисту населення Драбівської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації та утворюється головою районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації). Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент).
     2. Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей з дітьми та багатодітних сімей.
     3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно – правовими актами,  розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим положенням.
      4. Основним завданнями управління є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення;
2) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
4) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
5) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту;
6) організація на території району соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;
7) забезпечення сприяння:
реалізації державної політики зайнятості на території району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;
органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;
громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;
8) формування і забезпечення виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмі.
     5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
4) забезпечує надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення;
5) аналізує стан та тенденції соціального розвитку та вживає заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку району;
7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) забезпечує фінансування громадських організацій інвалідів, ветеранів та інших організацій з місцевого (обласного) бюджету;
10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
11) розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
13) бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;
22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
27) забезпечує захист персональних даних;
28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації;
29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання райдержадміністрації та Департаменту;
31) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Драбівському районі;
32) співпрацює зі службою у справах дітей райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;
33) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
- бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;
- розробляє (бере участь у розробленні) районної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
- сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;
- вивчає стан трудової міграції на території району;
- забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;
- забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;
34) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
- здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:
- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;
- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
- здійснює призначення та виплату компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
- здійснює організаційно - методичне керівництво роботи головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора;
35) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та надання установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
- організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, відповідно до законів України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;
- організовує роботу районної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;
- забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;
- забезпечує організацію санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
36) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
- вивчає потребу району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції райдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Драбівського району;
- проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Драбівського району, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ним, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на його утримання;
- контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
- забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на території району;
- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;
- сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;
37) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
- сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
- направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;
- організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
- аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;
- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
38) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики України та власний сегмент локальної мережі;
39) здійснює інші передбачені законом повноваження.
     6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту населення;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
     7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Департаменту, розпоряджень райдержадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання. Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
     8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментам в установленому законодавством порядку.
     9. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Драбівському районному управлінні юстиції;
12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;
14) у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
16) забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації;
17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Драбівського району та завідувачів стаціонарних відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Драбівського району;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
10) Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.
11). Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.
12). Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наглядові ради, комісії.
Склад наглядових рад, комісій та положень про них затверджує начальник управління.
13). Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника управління, після проведення експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.
14). Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Драбівському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.