Інформація про відділ

Структура сектору культури, молоді та спорту Драбівської райдержадміністрації
           
№ п/п
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактні телефони
1.
  Орел Світлана Іванівна 
Завідувач сектору
30-0-69
2
Погоріла Вікторія Миколаївна Головний спеціаліст
30-8-05
 
Поштова адреса: 19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Центральна, 77
Тел. 30 0 69, 30 8 05.  Факс 30 0 69
Е-mail: drabivcultura@gmail.com
 
 
Режим роботи:
понеділок - четвер                з 8:00 – 17:15
п’ятниця                                з 8:00 -  16:00
Обідня перерва                     з 13:00 – 14:00
Вихідні дні:                           субота, неділя
 
Прийом громадян:
Перший, третій понеділок
з 10:00 – 13:00
смт Драбів вул. Центральна, 77 тел. 30069
 
ПОЛОЖЕННЯ
про  сектор культури, молоді та спорту Драбівської районної
державної адміністрації
 
 1. Сектор культури, молоді та спорту Драбівської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації. Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації, Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту  Черкаської обласної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, наказами Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту  Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим положенням.
3. Безпосередньо сектору підпорядковані такі установи:
    - Драбівський районний Центр культури і дозвілля (далі – РЦКД);
    - Драбівська районна бібліотека;
    - Драбівська районна дитяча бібліотека;
    - Драбівський  краєзнавчий музей;
    - Драбівська дитяча  школа мистецтв;
    - централізована бухгалтерія.
4. Основними завданнями  сектору є:
1) забезпечення реалізації державної політики у галузі культури, молоді та спорту на території району;
2) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань культури, молоді та спорту, протидії торгівлі людьми;
3) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України;
4) сприяння:
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин, сприяння  збереженню культурної спадщини;
 організації дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту;  
 громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, протидії торгівлі людьми;
розвитку видів спорту, визнаних в Україні, зокрема олімпійського та параолімпійського руху;
5) організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
6) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.
5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує:
виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;
доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є;
підготовку проєктів розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації та проєктів рішень районної ради з питань, що належать до компетенції сектору;
за дорученням керівництва райдержадміністрації заходи з нагоди відзначення державних свят, важливих дат всеукраїнського та районного рівнів;   
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері  культури;
роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів сектору;
2) створює умови для:
- розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, підвищення рівня   матеріально-технічного забезпечення такої  інфраструктури;
- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
- задоволення національно-культурних потреб населення та  національних меншин;
-  комплектування та використання бібліотечних фондів;
- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та мистецтв району, з питань фізичної культури та спорту;
3) сприяє:
- оновленню фонду музею, бібліотек;
- збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, зміцненню їх матеріально-технічної бази;
- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують на території району у сфері культури та мистецтв;
- зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
- працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
4) готує з питань, що належать до компетенції сектору:
- матеріали до виступів і доповідей голови райдержадміністрації на нарадах, колегіях, зустрічах тощо;
- самостійно або з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
5) проводить  моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку району у сфері культури, фізичної культури та спорту;  
6) подає у встановленому порядку голові райдержадміністрації, відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, фізичної культури та спорту;
7) організовує проведення таких заходів, як змагання, конкурси, спартакіади, турніри, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня молоді;
8) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
9) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, молодіжної політики та фізичної культури і спорту, протидії торгівлі людьми;
10) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу з питань, що належать компетенції сектору;
11) бере участь, у межах компетенції, у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади;
12) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;
13) вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед молоді, протидії торгівлі людьми;
14) забезпечує в межах своїх повноважень, організації в сприянні активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
15) забезпечує формування та затвердження положень про змагання, календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів – відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
16) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
17) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
18) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань культури,  молоді, фізичної культури і спорту;
19) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери культури, фізичної культури та спорту, обдарованої молоді державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;
20) надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
21) взаємодіє з районними осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
22) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, зокрема створенням необхідних умов для
вільного доступу до них осіб з інвалідністю, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
23) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі;
24) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
25) бере участь у підготовці  зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
26) відповідно до наданих районною радою повноважень здійснює керівництво безпосередньо підпорядкованими закладами культури;
27) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
28) забезпечує заходи щодо запобігання і протидії корупції;
29) забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;
30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
31) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;
32) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
33) реалізує та контролює дотримання чинного законодавства щодо прав національних меншин, узагальнює практику його застосування;
34) вивчає та аналізує тенденції етнічного, національного, етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних відносин, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;
35) проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;
36) забезпечує захист персональних даних;
37) забезпечує впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
38) виконує інші функції відповідно до покладених на сектор завдань.
6. Сектор має право:
1) отримувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань культури, молоді, фізичної культури і спорту та протидії торгівлі людьми;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) організовувати і проводити в установленому порядку наради,  семінари та конференції з питань, що належать до  компетенції сектору;
6) представляти в установленому порядку інтереси райдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції сектору;
7) здавати в оренду приміщення, які перебувають в оперативному управлінні, а також технічне обладнання та інше майно, яке є власністю  сектору та знаходяться на балансі централізованої бухгалтерії;
8)  надавати платні послуги згідно із діючим законодавством;
9) проводити в установленому порядку тарифікацію та атестацію працівників підпорядкованих установ;
10) проводити в установленому законом порядку конкурс на посади директорів підпорядкованих закладів культури;
11) погоджувати статути (положення) культурно-освітніх установ та закладів, вносити  доповнення до них.
7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Черкаською обласною державною адміністрацією.
8. Завідувач сектору:
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор,  проєкти штатного розпису та кошторису видатків на утримання сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати  праці його працівників;
3) затверджує  структуру сектору, посадові інструкції працівників сектору та керівників підпорядкованих закладів;
4) створює конкурсну комісію для призначення на посади керівників  установ культури;
5) організовує та проводить конкурс на посади керівників підпорядкованих закладів культури згідно з повноваженнями, наданими районною радою, укладає з переможцем трудовий договір  у встановленому законом порядку;
6) приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору;
7) розпоряджається коштами, які виділяються на утримання сектору, підпорядкованих закладів культури та спорту, затверджує їх кошториси;
8) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
9) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проєкти відповідних рішень;
11) розробляє проєкти розпоряджень райдержадміністрації, програм, заходів з питань, що належать до компетенції сектору;
12) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектору та несе персональну відповідальність за їх цільовим використанням;
13) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Київ). Накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації;
14) здійснює добір кадрів;
15) створює конкурсну комісію для передачі в оренду приміщень та іншого майна у встановленому порядку;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
17) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього  внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
19) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва райдержадміністрації;
20) здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в секторі;
21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору визначає голова райдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.
Штатний розпис і кошторис видатків на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією завідувача сектору після проведення відповідної експертизи фінансовим органом.
10. Приміщення, які знаходяться у секторі на правах оперативного управління, інші матеріальні цінності є власністю установ, підпорядкованих сектору та знаходяться на балансі централізованої бухгалтерії сектору.
11. Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки і штампи.
12. Місцезнаходження сектору: 19800, Черкаська обл., смт. Драбів, вул. Центральна, 77.