Засоби масової інформації

 
Приватне підприємство "Редакція газети «ДРАБІВЩИНА»
 
Головний редактор: Комнатний Микола Миколайович
Дата заснування: 27 вересня 1991 року
Мова видання: українська
Обсяг: 16 друкованих аркушів
Періодичність виходу: раз на тиждень, у п’ятницю
Тираж: 3150 примірників
Розповсюдження та реалізація: Драбівський район
Засновники: Приватне підприємство "Редакція газети "Драбівщина"
Свідоцтво про державну реєстрацію серії ЧС № 1043 від 26 листопада 2018 року
Передплатний індекс: 61588
Адреса редакції: 19800,Черкаська область, смт. Драбів, вул. Центральна, 69
Телефони: головний редактор: 3-06-80 (факс); заступник редактора, комп’ютерного центру: 3-08-27; редакція рад і листів: 3-04-75; бухгалтерія: 3-00-75
Інтернет сторінка: www. drabivshchyna.ucoz.ru